Reklamační protokol

Formulář pro vyřízení reklamace:

 

Jméno*

Příjmení*

Email*

Adresa*

Město*

PSČ*

Číslo faktury*

Datum objednání zboží*

Reklamované zboží*

Popis závady*

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.