Reklamační protokol

Formulář pro vyřízení reklamace:

 

  Jméno*

  Příjmení*

  Email*

  Adresa*

  Město*

  PSČ*

  Číslo faktury*

  Datum objednání zboží*

  Reklamované zboží*

  Popis závady*

  Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje

  Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.